KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczanie ryzyka w działalności banku spółdzielczego / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz
    Wrocław Wydaw. AE 2006 117 s. il. 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1128)
   
Bibliogr. Summ.

   
E.70238        UKD: 336.72:336.711+336.77](438)(061)