KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

ZAWISZEWSKA, AGATA

    Zachód w oczach liberałów : literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach "Wiadomości Literackich" (1924-1939) / Agata Zawiszewska.
    Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 2006. - 199 s. ; 24 cm.
    (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; T.(712) 638)
    (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; T. 712)
   
Bibliogr. Ind. Summ.

    ISBN 83-7241-571-4     ISBN 978-83-7241-571-4

   
P.20299   
P.20577   
Z.106994        UKD: 050+070(438)"1900/1945":316.64:316.75