KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych / / red. nauk. Grzegorz W.Kołodko.
    Warszawa : Wydaw.Wyższej Szkoły Przedsięb.i Zarządz., 2001. 399 s. : rys. : 24 cm.
   
Bibliogr.Ind

    ISBN 83-86846-60-7

   
T.6000   
T.6277   
T.6278   
T.6279   
T.6280   
E.68550   
Z.101556   
S.90288   
GW.7109        UKD: 330.342.172:338.24:004.7:65.011.44