KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Alkoholizm a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : materiały z sesji popularnonaukowej / [red. nauk. Tadeusz Pluta].
    Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1979. - 93 s. ; 20 cm.
   
Z.43586   
Pd.18001        UKD: 613.81-053.6:343.915:376.5](061)