KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Garztecka, Karolina.

    "Going global" : procesy globalizacji w firmie konsultingowej : studium przypadku / / Karolina Garztecka.
    Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001. 140 s. : il., wykr. ; 21 cm.
    ISBN 83-86846-54-2


Globalizacja.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe

   
E.68144   
S.89077   
T.8093   
TM.13533        UKD: 339.92:659.23