KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SUŚWIŁŁO, MAŁGORZATA

    Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu / Małgorzata Suświłło.
    Olsztyn : Wydaw.Uniw.Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - 63 s. ; 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7299-313-0

   
Z.104754   
Pd.17925        UKD: 159.95:371.3:371.214