KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

KOCIEMSKA, HANNA

    Usługa bancassurance dla jednostek samorządu terytorialnego / Hanna Kociemska
    [Warszawa] "CeDeWu" 2006 191 s. wykr. 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 978-83-60089-09-5

   
T.9214        UKD: 336.71:368.03:368.9:336.1:352](438)"1989/..."