KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kodeks spółek handlowych.T. 1,Komentarz do artykułów 1-150 / / Stanisław Sołtysiński [et al.]. 2. wyd.

    Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. XX, 1010 s. ; 23 cm.
    (Duże Komentarze Becka)
    (Duże Komentarze Becka)
    ISBN 83-7387-956-0


Spółki handlowe
Spółki handlowe

   
SA.14336   
E.74456        UKD: 347.72(438)(094.5.072)