KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach.Cz. 1,(Problemy ewidencyjne) / / red. nauk. Ksenia Czubakowska ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Rachunkowości.
    Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. 148, [1] s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-60065-91-8


Małe i średnie przedsiębiorstwa

   
E.70272   
S.93795   
GW.8981        UKD: 657:658.14/.17](438)"1989/..."