KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach.Cz. 2,(Sprawozdawczość finansowa) / / red. nauk. Ksenia Czubakowska ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Rachunkowości.
    Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. 97 s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-60065-96-9


Małe i średnie przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe

   
E.70273   
S.93098   
GW.8982        UKD: 657:658.14/.17](438)"1989/..."