KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szponar, Adolf ((1936- ).)

    Fizjografia urbanistyczna / / Adolf Szponar.
    Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. 258 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-01-14034-8


Geografia miast
Geologia środowiskowa
Urbanistyka
Krajobraz
Ekologia miasta

   
Bl.10667        UKD: 911.2:911.375:711.4/.8](075.8)