KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Żywczyński, Mieczysław ((1901-1978).)

    Historia powszechna 1789-1870 / Mieczysław Żywczyński ;[przedm. i oprac. Zygmunt Zieliński] Wyd. 13 uzup.

    Warszawa Wydaw. Nauk. PWN 2006 702 s., [6] k. tabl. mapki 24 cm.
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-01-14683-4

   
WM.5609   
WM.5610   
WM.5611   
WM.5612   
WM.5608        UKD: 94(100)"1789/1870"