KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja : Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004.T. 2 / / zespół red. Małgorzata Czermińska (przewodn.) [et al.].
    Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. 772 s. ; 25 cm.
    ISBN 83-242-0545-4


Filologia polska
Filologia polska

   
P.20268   
Q.1833        UKD: 82.0:81:82(091):37.016:811.162.1](061)