KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

INDRA, SEBASTIAN

    Unia Europejska : informator o unii walutowej / / [tekst: Sebastian Indra, Adam Łazowski, Piotr Pasiński] ; Centrum Informacji Europejskiej. [Wyd.4 uzup.].

    Warszawa : Kom.Integracji Europ., 1999. 32 s. : il. : 15x21 cm.
   
Opis na podstawie okł

    ISBN 83-87913-70-7

   
Mcd.3159   
T.7006        UKD: 336.744:061.1(4-67):339.923UE:339.722](058)"1989/..."