KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jadacka, Hanna ((1947- ).)

    Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / / Hanna Jadacka.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 252, [2] s. ; 24 cm.
    ISBN 83-01-14398-3


Język polski
Język polski
Język polski
Język polski
Język polski
Język i kultura

   
WM.5284   
WM.5285   
WM.5286   
WM.5287   
Z.106861   
WM.5283   
Pd.17849   
P.20043        UKD: 811.162.1'271:811.162.1'36