Opis

BOCHWIC, TERESA

    Informator : Unia Europejska - kobiety / [tekst: Teresa Bochwic] ; Centrum Informacji Europejskiej.
    Warszawa : Kom.Integracji Europ., 1999. 44 s. : il. : 15x21 cm.
   
Opis na podstawie okł

    ISBN 83-87913-95-2

   
Mcd.3164        UKD: 331-055.2:396:061.1(4-57):339.923UE](058)