KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

TILLMAN, KLAUS-JŰRGEN ((1944-))

    Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Klaus-Jürgen Tillmann [Wyd.2]

    Warszawa Wydaw. Nauk. PWN 2005 299 s. 20 cm.
   
Przeł. z jęz. niem. -    
Bibliogr.

    ISBN 83-01-14580-3

   
WM.5978   
WM.5979   
WM.5980   
WM.5981   
WM.5982   
Z.107093   
Pd.19826        UKD: 316.7:159.964:316.61