KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

ROGUT, ANNA

    Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej : doświadczenia Unii Europejskiej : lekcje dla Polski / / Anna Rogut.
    Łódź : Wydaw.UŁ, 2002. 279 s. : 24 cm.
    ((Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego))
   
Bibliogr

    ISBN 83-7171-570-6

   
T.7186        UKD: 334.746.3/.4:339.923](438:4-67)"1989/..."