KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SĄDOWSKA, SYLWIA

    Jak pisać CV i list motywacyjny : praktyczny poradnik / [aut.Sylwia Sądowska]
    [Warszawa] "Skarbnica Wiedzy" 2005 123 s. 22 cm.
   
Tekst częściowo w jęz. ang. i niem.

    ISBN 83-89420-63-5

   
T.9220        UKD: 331.53:331.018:651.7](083.1)