KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20160308001200.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR 295/MG
KR 295/MG
KR 295/MG
KR 295/MAGs
KR U/EPl
WR O/djas

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8323118442

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Fundamentalizm i kultury /
pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Toruń :
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2005.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Szulakiewicz, Marek
(1959- ).
Red.
40147

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Karpus, Zbigniew
(1954- ).
Red.
440538

920 -ISBN [ , ]

83-231-1844-2

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

462 s.
23 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń).
Dział Wydawniczy.
pbl
75022

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
32-027.21
Teoria polityki.
2840
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
316.7
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.
2828
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2-1
Filozofia i teoria religii. Religioznawstwo. Teizm. Deizm. Ateizm. Panteizm. Animizm. Totemizm. Antropomorfizm. Stworzenie świata.
2484
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
130.2
Filozofia kultury. Systemy kultury.
2376
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2:316.74
Socjologia religii.
2483
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

980 -Symbol UKD [ , ]

32-027.21:316.7:2-1:130.2:2:316.74](061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Zebrane w tym tomie teksty zostały przedstawione na III Interdyscyplinarnej Konferencji "Problemy współczesnej kultury" zorganizowanej przez Instytut Politologii, Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filozofii UMK w Toruniu.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. częśc. przy ref.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Integryzm
konferencje.
568812

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Religia i cywilizacja
konferencje.
472690

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Religia i polityka
konferencje.
568811

856 -Lokalizacja i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego [4,8]

http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/zz2005869785.jpg

Egz.

Numer inwentarzowy Data inwentaryzacji Kierowanie Status udost.
H.152182006-10-24H1
WM.54612006-10-24W-3
WM.54622006-10-24W-3
WM.54632006-10-24W-3
WM.63162007-04-17W-3
Z.1078882007-02-22Z1