KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20070315155141.9

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U
SZCZ U

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
polski

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

999 -Numery powiązań z B-I [ , ]

100906;99863

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8390401339

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0, ]

Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej :
założenia, cele, treści, sposób realizacji /
red. Marianna Charzyńska-Gula ; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego. Wydz. Pielęgniarski. AM w Lublinie.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Kom.Profilkatyki Polskiego Tow. Kardiologicznego,
1997.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [ , ]

Charzyńska-Gula Marianna

920 -ISBN [ , ]

83-904013-3-9

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

212 s. :
il. :
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

372.861.3

980 -Symbol UKD [ , ]

372.861.3

Egz.

Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Status udost.
H2004-04-13Pd.160661
Z2004-04-13Pd.160651