KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20080708123211.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U / DL
SZCZ U / DL
SZCZ U/KP

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
angielski

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Polska

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8370965938

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Waskan, Jan.
18661

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Problem przynależności państwowej ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej Obozu Narodowego 1893 - 1921 /
Jan Waskan.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
2006.

920 -ISBN [ , ]

83-7096-593-8

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

295 s., [7] k. złoż. :
il. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
94(438).07
Okres zaborów (1795-1918).
"18/19"
Wiek XIX/XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
94(438).078
Historia Polski. I wojna światowa 1914-1918.
"18/19"
Wiek XIX/XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
94(438).08
Historia Polski. Okres od 1918 r.
"18/19"
Wiek XIX/XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
94(438).081
Historia Polski. Okres międzywojenny 1918-1939.
"18/19"
Wiek XIX/XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
323.1
Ruchy narodowościowe (także na podłożu rasowym i językowym). Sprawy narodowościowe.
"18/19"
Wiek XIX/XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
329.17
Partie i ruchy nacjonalistyczne.
"18/19"
Wiek XIX/XX.

980 -Symbol UKD [ , ]

94(438).07/.081::323.1:329.17]"18/19"

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. Ind.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Summ.

Egz.

Data inwentaryzacji Kierowanie Status udost. Numer inwentarzowy
2006-11-06Z1Z.107066