KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20150212011400.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/ynk
KR U/ynk
KR U/MM
LUBL U/MGas

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8387249475

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Państwo i rynek w gospodarce :
praca zbiorowa /
pod red. Danuty Kopycińskiej ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Szczecin :
PTE,
2003.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Kopycińska, Danuta.
Red.
1705

920 -ISBN [ , ]

83-87249-47-5

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

281 s. :
wykr. ;
25 cm.

711 -Hasło dodatkowe - nazwa imprezy [2, ]

Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów
(6 ;
2002 ;
Świnoujście).
569887

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
330.342
Systemy gospodarcze. Etapy rozwoju gospodarczego.
(438)
(Polska).
"1989/..."
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
330.35
Wzrost gospodarczy. Czynniki wzrostu gospodarczego. Tempo wzrostu. Stopa wzrostu.
(438)
(Polska).
"1989/..."
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
338.1
Sytuacja gospodarcza. Koniunktura gospodarcza.
(438)
(Polska).
"1989/..."
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

980 -Symbol UKD [ , ]

330.342:330.35:338.1](438)"1989/..."(061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Materiały z VI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów - VI KNME - nt.: "Konkurencja: mity i fakty", zorganizowanej w 2002 roku przez Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Handlową, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Konkurencja
Polska
1990-
konferencje.
477199

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Polska
polityka gospodarcza
1989-
konferencje.
355449

Egz.

Uwagi Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Status udost. Kierowanie
przepisany2005-06-13E.69761-11E
przepisany2005-06-13S.920492S
przepisany2005-06-13S.920502S
przepisany2005-06-13S.92051-2S
przepisany2005-06-13S.92052-2S
 2008-03-19T.9963-11T
 2014-05-28TM.11028-3TM
 2006-11-10Z.1071231Z