KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20090921012800.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/GK
KR U/GK
KR U/ES
POZN U/HAs
BYDG 24/MM

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788361290070

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia :
materiały konferencyjne, 19 marca 2008 r.

246 -Wariant tytułu [1,3]

Materiały konferencyjne "Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia"

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna,
2008.

920 -ISBN [ , ]

978-83-61290-07-0

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

168 s. :
il. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3052
331.5
Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił roboczych. Obcokrajowe siły robocze. Zatrudnienie cudzoziemców. Gastarbeiterzy. Praca za granicą. Rehabilitacja zawodowa.
8183
-056.26
-Niepełnosprawni fizycznie.
7642
(438)
(Polska).
9283
"2001/..."
Od 2001.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3052
331.5
Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił roboczych. Obcokrajowe siły robocze. Zatrudnienie cudzoziemców. Gastarbeiterzy. Praca za granicą. Rehabilitacja zawodowa.
8184
-056.36
-Niepełnosprawni (upośledzeni) umysłowo.
7642
(438)
(Polska).
9283
"2001/..."
Od 2001.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
12968
316.344-056.36
Niepełnosprawni umysłowo.
7642
(438)
(Polska).
9283
"2001/..."
Od 2001.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2788
316.344-056.26
Niepełnosprawni fizycznie.
7642
(438)
(Polska).
9283
"2001/..."
Od 2001.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3104
334.732-056.26
Spółdzielnie niepełnosprawnych (fizycznie upośledzonych). Spółdzielnie inwalidów.
7642
(438)
(Polska).
9283
"2001/..."
Od 2001.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3750
364-785/-787
Poradnictwo. Przystosowanie społeczne. Rehabilitacja zawodowa. Przywracanie do pracy. Wsparcie społeczne. Zakłady pracy chronionej.
8183
-056.26
-Niepełnosprawni fizycznie.
7642
(438)
(Polska).
9283
"2001/..."
Od 2001.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3750
364-785/-787
Poradnictwo. Przystosowanie społeczne. Rehabilitacja zawodowa. Przywracanie do pracy. Wsparcie społeczne. Zakłady pracy chronionej.
8184
-056.36
-Niepełnosprawni (upośledzeni) umysłowo.
7642
(438)
(Polska).
9283
"2001/..."
Od 2001.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

980 -Symbol UKD [ , ]

331.5:316.344:364-785/-787]-056.26/.36(438)"2001.../"(061):334.732-056.26(438)"2001/..."(061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Na wew. s. okł.: zeszyt 53 - to kolejna poz. wydawnicza. Informacja od wydaw.

500 -Uwaga ogólna [ , ]

U góry s. red.: Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu Partnerskiego pt. "Kluczowa rola gminy w aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych".

510 -Uwaga dot. cytaty bibliograficznej [3, ]

Katalog BN online.

536 -Uwaga dot. finansowania książki [ , ]

Projekt finanasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Niepełnosprawni
praca
konferencje.
363326

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Niepełnosprawni
praca
Polska
1990-
konferencje.
365541

Egz.

Kierowanie Status udost. Numer inwentarzowy Data inwentaryzacji
Z1Pd.197542008-12-29