KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20180627012700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

Ł U/ek
Ł U/ek
Ł U/AG

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
niemiecki
polski
niemiecki

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8386992026

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII-XX w. :
materiały z sesji naukowej 22-24 X 1993 r. w Szczecinie = Der polnische und der deutsche Adel und Großgrundbesitz in Preußen und Deutschland vom 18. bis 20. Jahrhundert : Materialien der wissenschaftlichen Konferenz vom 22. bis 24. X 1993 in Szczecin /
pod red. nauk. Włodzimierza Stępińskiego.

246 -Wariant tytułu [3,1]

Polnische und der deutsche Adel und Großgrundbesitz in Preußen und Deutschland vom 18. bis 20. Jahrhundert

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Szczecin :
Wydawnictwo Archiwum Państwowego,
1996.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Stępiński, Włodzimierz
(1949- ).
Red.
16664

920 -ISBN [ , ]

83-86992-02-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

268 s. :
il. ;
25 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Archiwum Państwowe (Szczecin).
Wydawnictwo "Dokument".
pbl
82525

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
94(438).07
Historia Polski. Okres zaborów (1795 - 1918).
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
94(438).082
Historia Polski. II wojna światowa 1939 - 1944/45.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
323.31
Szlachta. Arystokracja.
(430+438)
(Niemcy + Polska)
"17/19"
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

980 -Symbol UKD [ , ]

94(438).07+94(438).08:323.31(430+438)]"17/19"(061)

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Teksty w jęz. pol. i niem.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Streszcz. niem., pol.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Szlachta
Pomorze (region)
historia
konferencje.
404556

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Szlachta
Niemcy
historia
konferencje.
404555

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Właściciele ziemscy
Pomorze (region)
historia
konferencje.
404558

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Właściciele ziemscy
Niemcy
historia
konferencje.
404557

Egz.

Uwagi Kierowanie Status udost. Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy
przepisanyBM11998-01-08P.15027
przepisanyBM12001-02-16P.17175
przepisanyBM11997-11-13G.12857
przepisanyG-61997-11-13G.12858
przepisanyG-61997-11-23G.12859
przepisanyH-21998-11-02F.28567
przepisanyH11997-06-23H.6410
przepisanyH-21997-09-17H.6593
przepisanyH-21998-02-16H.6856
przepisanyH-21998-02-16H.6857
 W-32006-11-24WM.5812
 W-32017-02-16WM.19539
przepisanyZ11997-09-17Z.90166