KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140210011700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KIEL 008/JS
KIEL 008/JS
KIEL 008/JK
KR 93/MSs
WA N/PBbj
WA N/PBkrjs
WA N/PBan

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8372516065

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Informacja w zintegrowanej Europie :
koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa /
pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Centrum Doradztwa i Informacji Difin,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Borowiecki, Ryszard
(1943- ).
Red.
13952

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Kwieciński, Mirosław
(ekonomia).
Red.
25984

920 -ISBN [ , ]

83-7251-606-5

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

375 s. :
il. ;
23 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Difin.
pbl
52248

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
65.012
Metody organizacji i zarządzania. Badania. Obserwacje. Próby. Symulacja. Analiza systemów. Formy organizacji. Współpraca.
(4-67)
(Unia Europejska).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
004.7
Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe.
(4-67)
(Unia Europejska).

980 -Symbol UKD [ , ]

65.012:004.7](4-67)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 367-375 oraz przy rozdz.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Kraje Unii Europejskiej.
349716

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Systemy informacyjne zarządzania
Kraje Unii Europejskiej.
349717

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Zarządzanie informacją
Kraje Unii Europejskiej.
349718

Egz.

Data inwentaryzacji Status udost. Numer inwentarzowy Sygnatura Kierowanie
2006-11-151CDE.1643 CIDE
2016-11-04-11E.76811 E
2016-05-30-3GW.8040061.1(4-67)GW
2017-02-231SA.24070SA.24070SA