KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20090303125013.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U/DL
SZCZ U/DL
SZCZ U/AP

041 -Język dokumentu [0, ]

niemiecki

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Niemcy

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9783411042340

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Niederhauser, Jűrg
(1960-).

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Duden :
die schriftliche Arbeit - kurz gefasst : eine Anleitung zum Schreiben von Arbeiten in Schule und Studium : Literatursuche, Materialsammlung und Manuskriptgestaltung mit vielen Beispielen /
von Jürg Niederhauser.

246 -Wariant tytułu [3,0]

Schriftliche Arbeit - kurz gefasst.

250 -Strefa wydania [ , ]

4., neu bearb. und aktual. Aufl.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Mannheim :
Dudenverlag,
cop. 2006.

920 -ISBN [ , ]

978-3-411-04234-0

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

48 s. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
001.81
Metodyka i technika pracy umysłowej. Dyskusja.
(083.1)
(Przepisy. Instrukcje. Poradniki praktyczne).
=112.2
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
37.091.322
Praca uczniów. Praca w domu. Praca w klasie. Praca nadobowiązkowa. Referaty i odczyty uczniów. Wypracowania szkolne. Praca pozalekcyjna. Rozumienie i utrwalanie materiału. Techniki pamięciowe.
(083.1)
(Przepisy. Instrukcje. Poradniki praktyczne).
=112.2
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
378.22
Stopnie i tytuły absolwentów szkół wyższych. Licencjat, magister. Wymagania dotyczące prac magisterskich i dyplomowych. Osoby z wy szym wykształceniem. Absolwenci.
(083.1)
(Przepisy. Instrukcje. Poradniki praktyczne).
=112.2
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).

980 -Symbol UKD [ , ]

001.81:37.091.322:378.22](083.1)=112.2

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr.

Egz.

Data inwentaryzacji Kierowanie Status udost. Numer inwentarzowy Sygnatura
2008-12-12BM1G.18669GERM. Poradniki 04