KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20091110012800.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/PAd
WR U/ap
WR U/jm
LUBL 64/JGs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788373784345

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Finansowe instrumenty pochodne /
red. nauk. Jacek Grzywacz.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,
2009.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Grzywacz, Jacek.
Red.
902

920 -ISBN [ , ]

978-83-7378-434-5

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

191 s. :
il. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
005.334
Zarządzanie. Czynniki negatywne. Zarządzanie ryzykiem. Zagrożenia. Kryzys. Niedobór. Konflikty. Reklamacje. Straty.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
658.15
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
330.13
Gospodarność. Użyteczność. Wartość. Prawo wartości. Zasady ekonomiczne. Kalkulacja ekonomiczna. Ryzyko gospodarcze.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
336.763
Papiery wartościowe. Rynek papierów wartościowych. Hipoteczne listy zastawne.
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

005.334:658.15:330.13:336.763](075.8)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 189-191.

521 -Uwaga dot. przeznaczenia czytelniczego [8, ]

Dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób związanych z rynkiem instrumentów pochodnych.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Instrumenty pochodne (finanse)
podręczniki akademickie.
349772

Egz.

Numer inwentarzowy Sygnatura Kierowanie Data inwentaryzacji Status udost.
E.72015 E2009-08-11-11
T.20828T.20828T2019-12-09-11