KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
1484 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140603011600.0

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8323210349

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KAT U/DL
KAT U/DL
KAT U/TKs

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
angielski

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Stach, Alfred Henryk
(1959- ).
44179

920 -ISBN [ , ]

83-232-1034-9

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie) /
Alfred Stach.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Poznań :
Wydaw. Naukowe UAM,
2003.

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

212 s. :
mapy, rys., wykr. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
0554-8128 ;
nr 67

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
0554-8128
nr 67
44158

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 184-202.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Streszcz. ang.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
551.31
Utwory lądowe. Erozja. Denudacja. Procesy eoliczne.
(438)
(Polska).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
551.43
Struktury i formy ukształtowania powierzchni Ziemi. Typografia Ziemi. Paleogeomorfologia.
(438)
(Polska).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
556.5
Hydrologia wód powierzchniowych. Rzeki. Strumienie. Cieki. Reżim rzeki. Kanały. Jeziora. Stawy. Bagna. Zanieczyszczenie rzek i jezior.
(282.2)
(Rzeki. Strumienie. Potoki.)
(438)
(Polska).

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Denudacja (geomorfologia)
Polska
Parsęty, Dorzecze.
427473

980 -Symbol UKD [ , ]

551.31:551.43:556.5(282.2)](438)

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).
Wydawnictwo Naukowe.
pbl
52821

Egz.

Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Status udost. Lokalizacja
2006-12-06Bl.10679-3BG