KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20101209013300.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

LUBL U/TZ
LUBL U/TZ
LUBL U/AW
WA U/96hjcs
TOR U/AP

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
angielski

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788389693181

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Foresight regionalny i technologiczny :
pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions /
pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego.

246 -Wariant tytułu [3,1]

Regional and technological foresight first experiences of polish regions

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
2010.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Klasik, Andrzej
(1943- ).
Red.
43834

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Markowski, Tadeusz
(1949- ).
Red.
10665

920 -ISBN [ , ]

978-83-89693-18-1

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

175, [3] s. :
il. ;
25 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
0079-3507 ;
t. 127

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
0079-3507
t. 127
15688

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3065
332.14
Regionalna, terytorialna polityka gospodarcza. Planowanie gospodarcze. Planowanie terenowe. Prognozy gospodarcze.
7642
(438)
(Polska).
7992
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
1902
001.895
Nowości. Innowacje.
7642
(438)
(Polska).
7992
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3995
502.13/.14
Społeczne, administracyjne i prawne aspekty ochrony środowiska (ekologia społeczna). Ekorozwój. Rozwój zrównoważony.
7642
(438)
(Polska).
7992
"1989/..."
Od 1989.

980 -Symbol UKD [ , ]

332.14:001.895:502.13/.14:005.2](438)"1989/..."

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy art.

536 -Uwaga dot. finansowania książki [ , ]

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Streszcz. ang.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Rozwój gospodarczy
1990-.
352951

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Gospodarka regionalna
Polska
1990-.
350741

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Planowanie strategiczne
Polska
1990-.
361601

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Innowacje
Polska
1990-.
350350

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Ekorozwój
Polska
1990-.
352608

Egz.

Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Status udost.
Z2010-11-02Z.1146311