KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20160520022400.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA N/PBmkr
WA N/PBmkr
WA N/PBan
WA N/PBiks
WA U/DNs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8386897317

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

9788386897315

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Poślad, Mariusz.
399549

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany /
Mariusz Poślad, Stanisław Thiel, Tomasz Zwoliński ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

250 -Strefa wydania [ , ]

Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Thiel, Stanisław.
47456

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zwoliński, Tomasz.
547095

920 -ISBN [ , ]

83-86897-31-7

920 -ISBN [ , ]

978-83-86897-31-5

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

[2], 257 s. :
il. ;
21 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.763.2
Akcje.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.763.33
Obligacje skarbowe. Obligacje państwowe.

980 -Symbol UKD [ , ]

336.763.2+336.763.33

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Wykaz aktów prawnych s. 215-216.

650 -Hasło przedmiotowe [ ,9]

Akcje (ekon.)
Polska
od 1989 r.

650 -Hasło przedmiotowe [ ,9]

Emisja papierów wartościowych
Polska
od 1989 r.

650 -Hasło przedmiotowe [ ,9]

Obligacje
Polska
od 1989 r.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Kurs papierów wartościowych
Polska
1990-.
359602

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego
Polska.
382749

Egz.

Data inwentaryzacji Kierowanie Status udost. Numer inwentarzowy
2006-11-28Z1Z.107211