KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20141003011400.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

LUBL U/EK
LUBL U/EK
LUBL U/EK
LUBL U/EKs
WA M/IW
KR U/mal

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8387704806

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Kowalczyk, Ryszard.
7390

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Między polityką a dziennikarstwem :
szkice politologiczno-prasoznawcze /
Ryszard Kowalczyk.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Poznań :
Wydaw. Naukowe Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2004.

920 -ISBN [ , ]

83-87704-80-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

139, [1] s. ;
21 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
050+070
Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.77
Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna.Wpływ środków masowego przekazu, decydentów, cenzury.
(438)
(Polska).
"1989/..."

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
32.019.5
Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja.
(438)
(Polska).
"1989/..."

980 -Symbol UKD [ , ]

050+070:316.77:32.019.5](438)"1989/..."

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Pełna nazwa wydaw. w cop.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prasa
aspekt polityczny.
125601

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prasa
aspekt społeczny.
125602

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prasa
badania.
387516

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prasa i polityka
Polska
1990-.
570999

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prasa
Polska
język
1990-.
500236

Egz.

Kierowanie Data inwentaryzacji Status udost. Numer inwentarzowy
H2006-11-301H.15330
H2006-11-30-2H.15331
H2009-01-22-2H.18515
Z2008-12-101Z.112020