KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20201217002500.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

GD U/TZ
GD U/TZ
GD U/TZ
GD U/EPs
WA U/96ak

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Jałowiecki, Bohdan
(1934-2020).
9390

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Narodziny demokracji w Polsce lokalnej /
Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
UW,
1990.

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

169 s. ;
21 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ;
25

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny
2080-9549
25
56431

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Warszawski.
pbl
10728

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
316.334.5
Socjologia podsystemów i instytucji ekologicznych. Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Społeczności lokalne.
(438)
(Polska).
"19"
Wiek XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
316.42
Zmiana społeczna w społeczeństwach globalnych. Rozwój społeczny. Socjologia rozwoju.
(438)
(Polska).
"19"
Wiek XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
324
Wybory. Referendum. Plebiscyt.
(438)
(Polska).
"19"
Wiek XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
352/353
Organy administracji pierwszego i średniego stopnia. Samorząd terytorialny. Administracja terenowa.
(438)
(Polska).
"19"
Wiek XX.

980 -Symbol UKD [ , ]

316.334.5:316.42:324:352/353](438)"19"

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Socjologia wyborów
Polska
1990-.
359061

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wybory lokalne
Polska
1990-.
372863

Egz.

Uwagi Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Sygnatura Status udost. Kierowanie
przepisany2000-11-23F.30221  H
 2006-12-18Pd.18062 1H
przepisany2000-09-12Z.79433Z.794331Z