KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
1887 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20190403001000.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

TOR U/MKO
TOR U/MKO
TOR U/AP
WA U/RBs
WA LAZ/AZ

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Polskie województwo :
doświadczenia i perspektywy /
red. Antoni Kukliński, Paweł Swianiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Uniwersytet Warszawski,
1990.

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

172 s. :
mapy ;
21 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ;
23

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny
2080-9549
23
56431

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
353
Administracja średniego stopnia. Organy administracyjne na szczeblu powiatu, województwa. Rady narodowe powiatowe, wojewódzkie. Starosta. Wojewoda. Urzędy wojewódzkie.
(438)
(Polska).
"19"
Wiek XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
711.2
Planowanie w skali kraju. Planowanie regionalne. Deglomeracja.
(438)
(Polska).
"19"
Wiek XX.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
342.26
Administracyjno-terytorialny podział państwa.
(438)
(Polska).
"19"
Wiek XX.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Regionalizacja ekonomiczna
Europa
historia.
571538

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Regionalizacja ekonomiczna
Polska
historia.
571539

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Zagospodarowanie przestrzenne
aspekt ekonomiczny
Polska
historia.
571540

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ , ]

Polska
województwa
historia.
571537

980 -Symbol UKD [ , ]

353:711.2:342.26](438)"19"

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Kukliński, Antoni
(1927-2015).
Red.
38134

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Swianiewicz, Paweł
(1961- ).
Red.
16889

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Warszawski.
pbl
10728

Egz.

Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Uwagi Status udost. Sygnatura Lokalizacja
2006-12-21Z.80356przepisany1Z.80356BG
2006-12-21Pd.18101 2 BNS