KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20160518000900.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/42UN
KR U/42UN
KR U/42UN
KR U/42KJs
KR U/mal
WA U/JKs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8360133107

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Health promotion :
theoretical and practical aspects /
ed. by Nina Gozdek, Marian Sygit.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Werset,
2005.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Gozdek, Nina.
Red.
571309

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Sygit, Marian
(1948- ).
Red.
43493

920 -ISBN [ , ]

83-60133-10-7

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

520 s. :
il. ;
24 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
613
Higiena ogólna i osobista.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=111
=język angielski

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
351.77
Zdrowie i higiena publiczna. Kontrola sanitarna. Kontrola produktów spożywczych. Kontrola weterynaryjna. Cmentarze.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=111
=język angielski

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
372.861.3
Nauczanie higieny.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=111
=język angielski

980 -Symbol UKD [ , ]

613:351.77:372.861.3](061)=111

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz. Indeksy.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Polityka zdrowotna
Polska
1990-.
377106

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Promocja zdrowia
Polska
1990-.
355555

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Zachowania zdrowotne
Polska
1990-.
355556

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Edukacja zdrowotna
Polska
1990-.
355554

651 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy geograficznej [ ,2]

Polska

Egz.

Status udost. Numer inwentarzowy Kierowanie Data inwentaryzacji
1WF.7942BM2006-12-07