KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140408011500.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA M/GM
WA M/GM
WA M/ES
WR U/dl
LUBL U/MGas

041 -Język dokumentu [1, ]

polski
angielski
polski
angielski

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8391325490

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Christopher Patten - doctor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego /
[tł. Paweł Zimecki ; red. Agnieszka Muchla].

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Szczecin :
Wydaw. Naukowe USz.,
[2003].

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Muchla, Agnieszka.
Red.
523227

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zimecki, Paweł.
Tł.
81264

920 -ISBN [ , ]

83-913254-9-0

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

86 s. :
il., faks. ;
21 cm.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
32
(410)
(Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej).
"1945/..."
Od 1945.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
929-052A/Z
Biografie indywidualne.
(410)
(Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej).
"1945/..."
Do 1945.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
327
Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka miedzynarodowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja.
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
378.4
Uniwersytety.
(438)
(Polska).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
378.25
Stopnie akademickie honorowe. Doktorat honoris causa.
(438)
(Polska).

980 -Symbol UKD [ , ]

32:929-052Patten, Ch.](410)"1945/...":327(4-67)"1989/...":[378.4:378.25](438)

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Tekst równol. pol., ang.

600 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy osobowej [1, ]

Patten, Christopher
(1944- )
tytuły.
523512

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Doktorzy honoris causa
Polska
Szczecin.
449540

Egz.

Uwagi Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Status udost.
 BM2006-12-12P.203891
 E2007-08-29E.70942-11
przepisanyH2006-03-06H.141681
przepisanyZ2006-03-06Z.1058631