KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20180112012000.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/hp
WR U/hp
WR U/dl
KR U/GK
LUBL U/AGAs
WR O/JGs

041 -Język dokumentu [0, ]

polski
angielski
niemiecki

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8389120674

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Chromiec, Elżbieta.
572078

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Dziecko wobec obcości kulturowej /
Elżbieta Chromiec.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne,
2004.

920 -ISBN [ , ]

83-89120-67-4

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

287 s. :
il., wykr. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Pedagogika

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Wyzwania Pedagogiki

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
1495

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Wyzwania Pedagogiki
572079

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
37.013.43
Pedagogika kultury.
-053.2
-dzieci ogólnie.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.75
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultury różnych grup. Dynamika kultury (Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury).
-053.2
-dzieci ogólnie.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
323.1
Ruchy narodowościowe (także na podłożu rasowym i językowym). Sprawy narodowościowe.
-053.2
-dzieci ogólnie.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.64
Postawy społeczne. Poglądy. Świadomość społeczna.
-053.2
-dzieci ogólnie.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
159.922.7
Psychologia dziecka.

980 -Symbol UKD [ , ]

37.013.43:316.75:323.1:316.64]-053.2:159.922.7

500 -Uwaga ogólna [ , ]

U dołu okł.: Międzykulturowość.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. [261]-275.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Indeksy.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Streszcz. ang. i niem.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Dzieci
badania
Polska.
367188

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Pluralizm kulturowy.
124173

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Dzieci
Polska
postawy.
522149

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Postawy etniczne
Polska.
572279

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Języki obce
studia i nauczanie (początkowe)
Polska.
375165

Egz.

Kierowanie Numer inwentarzowy Sygnatura Status udost. Data inwentaryzacji Uwagi
HPd.18175 12007-01-25 
WWM.2884WM.2884-32004-10-05przepisany
WWM.2885WM.2884-32004-10-05przepisany
WPd.16408 -32004-10-05przepisany
ZZ.102534 12004-04-20przepisany
ZZ.113921 12010-01-29