KATALOG GŁÓWNY
Kontrast
247 (to nie jest sygnatura)

003 -Nazwa inst., której nr kontr. jest w polu 001 [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20210802001900.0

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8324205780

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

OLSZT 003/HP
OLSZT 003/HP
OLSZT 003/HP
OLSZT 003/NZ
OLSZT 003/DSs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

920 -ISBN [ , ]

83-242-0578-0

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Polskie media w jednoczącej się Europie :
szanse i wyzwania /
pod red. Izabeli Dobosz, Beaty Zając.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Kraków :
Universitas,
cop. 2006.

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

291, [4] ;
21 cm.

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Zawiera wybór referatów przedstawionych na konferencji "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania", Kraków 6-7 października 2004 r.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
659.3
Informacja masowa. Środki masowego przekazu.
5657
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
7642
(438)
(Polska).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
659.4
Kształtowanie opinii. Public relations.
5658
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
7642
(438)
(Polska).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
7.097
Telewizja. Programy telewizyjne, widowiska telewizyjne.
5991
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
7642
(438)
(Polska).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
050+070
Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolportaż czasopism i prasy. Dziennikarstwo. Znaczenie prasy. Wolność prasy.
2320
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
7642
(438)
(Polska).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
341.22
Przedmioty i dobra w prawie międzynarodowym. Własność w prawie międzynarodowym.
3378
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
7642
(438)
(Polska).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
347.78
Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze.
3574
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
7642
(438)
(Polska).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
351.751
Nadzór administracyjny nad wolnością myśli, słowa i prasy. Cenzura. Kontrola wydawnictw.
3626
7975
(4-67)
(Kraje Unii Europejskiej).
7642
(438)
(Polska).
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
32.019.5
Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny.
2841
7992
"1989/..."
Od 1989.
7641
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

610 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy ciała zbiorowego [2, ]

Unia Europejska
i mass media
konferencje.
569433

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Dziennikarstwo
Polska
1990-
konferencje.
383842

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Mass media i polityka
Polska
1990-
konferencje.
364807

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Mass media
prawo
Polska
1990-
konferencje.
569434

980 -Symbol UKD [ , ]

659.3/.4:7.097+050+070:341.22:347.78:351.751](4-67:438):32.019.5(438)"1989/..."](061)

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Dobosz, Izabela
(1949- ).
Red.
31410

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zając, Beata.
Red.
569222

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas".
pbl
56074

Egz.

Kierowanie Numer inwentarzowy Data inwentaryzacji Sygnatura Status udost.
BMP.218812009-12-11POL. Medioznawstwo 131
WWM.51812006-10-18 -3
WWM.51822006-10-18 -3
ZZ.1068492006-10-18 1