KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20080806110719.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U/BS
SZCZ U/BS
SZCZ U/BB

041 -Język dokumentu [1, ]

polski
ukraiński

044 -Kraj miejsca wydania [ , ]

Polska

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8391575942

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Język, literatura, kultura, historia Ukrainy /
pod red. Włodzimierza Mokrego.

246 -Wariant tytułu [1,5]

Mova, literatura, kul'tura, istoriâ Ukraïni

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Kraków :
Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol" ;
Fundacja św. Włodzimierza,
2003.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Mokry, Włodzimierz
(1949- ).
Red.

920 -ISBN [ , ]

83-915759-4-2

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

443 s. :
il. ;
21 cm.

440 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma do wyszukiwania [ ,0]

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza ;
t. 8

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
811.161.2
Język ukraiński.
(091)
(Opracowania historyczne).
(061)
(Materiały konferencyjne).
=162.1
=Język polski.
=161.2
=Język ukraiński.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
821.161.2
Literatura ukraińska.
(091)
(Opracowania historyczne).
(061)
(Materiały konferencyjne).
=162.1
=Język polski.
=161.2
=Język ukraiński.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
008
Cywilizacja. Kultura. Postęp.
(477)
(Ukraina. Republika Ukraińska).
(091)
(Opracowania historyczne).
(061)
(Materiały konferencyjne).
=162.1
=Język polski.
=161.2
=Język ukraiński.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
94(477)
Ukraina.
(091)
(Opracowania historyczne).
(061)
(Materiały konferencyjne).
=162.1
=Język polski.
=161.2
=Język ukraiński.

980 -Symbol UKD [ , ]

811.161.2(091)+821.161.2(091)+008(477)(091)+94(477)](061)=162.1=161.2

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej dziesięcioleciu krakowskiej ukrainistyki uniwersyteckiej, 4-5 czerwca 2001 roku.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Tekst referatów w jęz. pol. i ukr.

Egz.

Status udost. Kierowanie Sygnatura Numer inwentarzowy Data inwentaryzacji
1BMUKR. Ukrainoznawstwo 04P.212172008-07-14