KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20131219011100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

LUBL M/AB
LUBL M/AB
LUBL M/ABs
LUBL M/IK

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373345116

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Bojarski, Tadeusz
(1941- ).
952

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Polskie prawo wykroczeń :
zarys wykładu /
Tadeusz Bojarski.

250 -Strefa wydania [ , ]

Wyd. 2 uaktual., stan prawny na 15 września 2005 roku.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2005.

920 -ISBN [ , ]

83-7334-511-6

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

292 s. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
pbl
53472

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
343.23
Czyny karalne (przestępstwa) w ogólności. Kategorie przestępstw. Okoliczności uzasadniające złagodzenie kary. Okoliczności uzasadniające zaostrzenie kary (recydywa i inne).
(438)
(Polska).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

343.23(438)(075.8)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 13-15, 265-282. Indeks.

521 -Uwaga dot. przeznaczenia czytelniczego [8, ]

Podręcznik dla studentów prawa i administracji.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wykroczenia
Polska
podręczniki akademickie.
350093

Egz.

Sygnatura Status udost. Numer inwentarzowy Kierowanie Uwagi Data inwentaryzacji
SA.14632-2SA.14632SA 2007-01-05
SA.139501SA.13950SAprzepisany2005-12-27