KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20180528001300.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

Ł U/MA
Ł U/MA
Ł U/AS
Ł U/RRs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8323099839

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Approaches to literature, culture and language /
ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
1998.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Weseliński, Andrzej.
Red.
8824

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Wełna, Jerzy.
Red.
8828

920 -ISBN [ , ]

83-230-9983-9

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

112 s. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Anglica,
0860-5734 ;
9

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Anglica (Warszawa)
0860-5734
9
8830

931 -Powiązanie tyt. z wydaw. ciągłym [ , ]

PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
120316

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
pbl
50781

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
821.111(73)(091)
Literatura amerykańska (historia) - opracowania krytyczne.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=111
=Język angielski.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
821.111(091)
Literatura angielska (historia) - opracowania krytyczne.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=111
=Język angielski.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
81’34
Fonetyka. Fonologia.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=111
=Język angielski.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
81’37
Semantyka. Denotacja. Konotacja.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=111
=Język angielski.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
81’36
Gramatyka. Gramatyka generatywna.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=111
=Język angielski.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
81-119
Inne kierunki i szkoły w językoznawstwie. Językoznawstwo kognitywne.
(082.1)
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=111
=Język angielski.

980 -Symbol UKD [ , ]

821.111(73)(091):821.111(091)+81’34'37'36:81-119](082.1)=111

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz.

600 -Hasło przedmiotowe w formie nazwy osobowej [1, ]

Conrad, Joseph
(1857-1924).
Lord Jim
adaptacje filmowe i telewizyjne
historia i krytyka.
574708

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Dramat angielski
historia i krytyka.
352970

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Fonologia.
108988

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Językoznawstwo kognitywne.
110338

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Literatura amerykańska
historia i krytyka.
350029

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Semantyka.
129944

Egz.

Kierowanie Status udost. Sygnatura Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy
BMC1Ac.247/92008-09-04Ac.466