KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20151112021500.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

GD U/AJ
GD U/AJ
GD U/AJ
GD U/BDs
KR 93/MPs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Stosunki międzyludzkie w wychowaniu :
(badania empiryczne) : praca zbiorowa /
pod red. Zbigniewa Zaborowskiego.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
1976.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Zaborowski, Zbigniew
(1926-2006).
Red.
19803

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

141 s. ;
24 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Monografie, Rozprawy, Studia / Instytut Kształcenia Nauczycieli

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Monografie, Rozprawy, Studia - Instytut Kształcenia Nauczycieli
14524

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
pbl
52547

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
3851
37.035
Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2828
316.7
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
2823
316.61
Osobowość socjokulturowa. Socjalizacja osobowości. Odczucia i emocje społeczne.

980 -Symbol UKD [ , ]

37.035:316.7:316.61

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Stosunki międzyludzkie
badania.
387590

Egz.

Numer inwentarzowy Uwagi Sygnatura Status udost. Data inwentaryzacji Kierowanie
Pd.6324przepisany 1 H
W.60407przepisany -3 MR
W.49419przepisany -3 MR
W.49420przepisany -3 MR
W.49421przepisany -3 MR
W.49422przepisany -3 MR
W.49423przepisany -3 MR
W.49424przepisany -3 MR
W.49413przepisany 2 W
W.49414przepisany -3 W
W.49415przepisany -3 W
W.49416przepisany -3 W
W.49418przepisany -3 W
W.49417przepisany -3 W
Pd.19397  -32008-05-14W
Z.21410przepisanyZ.214102 Z
Z.25745przepisanyZ.214102 Z