KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20070430013100.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WR U/PAd
WR U/ml
WR U/jm
WR U/HSs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8391368017

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Prawo do prywatności a media :
seminarium zorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, 20 października 2003 roku.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
cop. 2005.

920 -ISBN [ , ]

83-913680-1-7

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

52 s. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [1, ]

Polska.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Biuro.
248749

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
342.72/.73
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Równość obywatelska i polityczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność słowa. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.77
Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna.Wpływ środków masowego przekazu, decydentów, cenzury.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
050+070
Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

980 -Symbol UKD [ , ]

342.72/.73:316.77:050+070](061)

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawo do życia prywatnego
konferencje.
571582

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Wolność informacji
konferencje.
571583

Egz.

Data inwentaryzacji Status udost. Numer inwentarzowy Kierowanie Sygnatura
2007-01-151SA.14827SASA.14827