KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20131219011300.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

KR U/16ZL
KR U/16ZL
KR U/16ZL

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373345698

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

System ubezpieczeń społecznych :
zagadnienia podstawowe /
Zofia Kluszczyńska [et al.]. ; pod red. Grażyny Szpor.

250 -Strefa wydania [ , ]

Wyd. 3, stan prawny na 1 stycznia 2006 r.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Szpor, Grażyna.
Red.
586

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Kluszczyńska, Zofia.
65261

920 -ISBN [ , ]

83-7334-569-8

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

277 s. :
il. ;
21 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
pbl
53472

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
369.01
Teoria ubezpieczeń społecznych. Cele i zasady ubezpieczeń społecznych. Minimum socjalne.
(438)
(Polska).
(075.8)
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

980 -Symbol UKD [ , ]

369.01(438)(075.8)

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Ubezpieczenia społeczne
Polska
podręczniki.
381185

Egz.

Numer inwentarzowy Status udost. Uwagi Sygnatura Kierowanie Data inwentaryzacji
SA.14326-2przepisanySA.14326SA2006-05-22
SA.148351 SA.14835SA2007-01-16