KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140404011800.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA U/91UKP
WA U/UKP
WA U/91IOs /d WA U/EAD
WA U/91IOs
WA N/PBmkr
WA N/PBiks

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8372852162

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Kaczorkiewicz, Dorota.
571284

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 kodeksu karnego) w polskim procesie karnym /
Dorota Kaczorkiewicz.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Toruń :
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora",
2005.

920 -ISBN [ , ]

83-7285-216-2

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

197 s. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
Dom Organizatora.
pbl
53670

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
343.13
Postępowanie karne. Prawo karne procesowe. śledztwo. Umorzenie śledztwa.
(438)
(Polska).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
343.22
Strony. Oskarżenie. Obrona. Postępowanie przygotowawcze. Oskarżenie i ściganie. Dochodzenie. Środki zapobiegawcze. Umorzenie postępowania. Aresztowanie tymczasowe. Zwolnienia tymczasowe. Poręczenie. Kaucja.
(438)
(Polska).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.41/.43
Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań.
(438)
(Polska).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347.5
Odpowiedzialność pozaumowna. Odpowiedzialność cywilna ogólnie. Odpowiedzialność za spowodowanie szkody. Odpowiedzialność za cudze czyny (dzieci, pracowników itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty nieożywione (drogi, budynki, drzewa itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez środki transportu.
(438)
(Polska).

980 -Symbol UKD [ , ]

343.13:343.22:347.41/.43:347.5](438)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Uaktualniona i popr. wersja pracy doktorskiej, obronionej w 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. s. 188-197.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Odpowiedzialność karna
Polska
1990-.
371524

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Postępowanie karne
Polska
1990-.
362983

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Restytucja (prawo)
Polska
1990-.
368177

Egz.

Data inwentaryzacji Status udost. Kierowanie Sygnatura Numer inwentarzowy
2007-01-051SASA.14629SA.14629