KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140718012000.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA 14/MB
WA 14/MB
WA U/98MAPs
KR 93/11MSz

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373633774

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym /
red. Marek Lisiecki.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Wydawnictwo KUL,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Lisiecki, Marek
(1950- ).
Red.
20184

920 -ISBN [ , ]

83-7363-377-4

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

451 s. :
il. ;
21 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ;
t. 7

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
t. 7
23841

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Wydawnictwo.
pbl
53598

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
658.1/.5
Organizacja przedsiębiorstwa.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
336.76
Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek finansowy.
(438)
(Polska).
"1989/..."
Od 1989.

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058
005.44
Zarządzanie. Globalizacja. Zarządzanie międzynarodowe.

980 -Symbol UKD [ , ]

658.1/.5:336.76](438)"1989/...":005.44

500 -Uwaga ogólna [ , ]

25 lat Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wydawnictwo jubileuszowe.

504 -Uwaga dot. bibliogr. załącznikowej [ , ]

Bibliogr. przy rozdz.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Rynek kapitałowy
1990-.
362503

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Globalizacja
1990-.
352949

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Organizacja przedsiębiorstwa
1990-.
369620

Egz.

Status udost. Data inwentaryzacji Kierowanie Numer inwentarzowy
12007-01-26ZZ.107570