KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20140407012000.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA N/PBmkr
WA N/PBmkr
WA N/PBan
WA U/JLs
WA N/PBmws

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

837444262X

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Bartosiewicz, Adam.
8634

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Ustawa o zwrocie VAT osobom fizycznym w budownictwie :
komentarz z wzorami wniosków /
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki.

250 -Strefa wydania [ , ]

Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Kraków :
Kantor Wydawniczy Zakamycze. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych,
2006.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Kubacki, Ryszard.
8635

920 -ISBN [ , ]

83-7444-262-X

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

151, [1] s. ;
21 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Kantor Wydawniczy "Zakamycze".
pbl
69868

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
336.226.322
Podatek od towarów i usług VAT. Podatki pośrednie.
(438)
(Polska).
(094.5.07)
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
349.442
Prawo budowlane.
(438)
(Polska).
(094.5.07)
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

980 -Symbol UKD [ , ]

336.226.322:349.442](438)(094.5.07)

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Podatek od wartości dodanej
prawo
interpretacja
Polska.
352304

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Podatek od wartości dodanej
prawo
Polska
formularze.
573575

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Budownictwo
podatki
prawo
Polska
poradniki.
428107

Egz.

Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Sygnatura Status udost.
SA2007-01-15SA.14800SA.148001