KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20160510022400.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

TOR U/GS
TOR U/GS
TOR U/GS
TOR U/GKs
GL 001/EZN

041 -Język dokumentu [0, ]

angielski
francuski

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

928947825X

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Dialogue between peoples and cultures :
actors in the dialogue : Brussels, 24 and 25 May 2004 = Dialogue des peuples et des cultures : les acteurs du dialogue : Bruxelles, 24 et 25 mai 2004 /
[European Commision].

246 -Wariant tytułu [3,1]

Dialogue des peuples et des cultures

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Luxembourg :
Office for Official Publications of the European Communities,
2005.

920 -ISBN [ , ]

92-894-7825-X

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

226 s. :
fot. kolor. ;
25 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Komisja Europejska.
43976

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Office for Official Publications of the European Communities.
pbl
75160

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
316.7
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultury różnych grup. Dynamika kultury (Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury).
(4-67)
(Unia Europejska).
=111
=język angielski
=133.1
=język francuski

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
323.15::008
Kultura mniejszości narodowych.
(4-67)
(Unia Europejska).
=111
=język angielski
=133.1
=język francuski

980 -Symbol UKD [ , ]

316.7:323.15::008](4-67)=111=133.1

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Materiały konferencyjne.

546 -Uwaga dot. języka [ , ]

Tekst ang. i fr.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Pluralizm kulturowy
Kraje Unii Europejskiej
1990-
konferencje.
573101

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Polityka kulturalna
Kraje Unii Europejskiej
1990-
konferencje.
573100

Egz.

Data inwentaryzacji Status udost. Kierowanie Sygnatura Numer inwentarzowy
2007-03-201H H.15662
2007-02-011SASA.14927SA.14927