KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20190403013600.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

OLSZT 003/BG
OLSZT 003/BG
OLSZT 003/BG
OLSZT 003/baks
TOR U/LF
KR U/MWs
BSTOK U/EWs

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8373345523

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Ciszewski, Jan.
8526

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych :
przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje /
Jan Ciszewski.

250 -Strefa wydania [ , ]

Wyd. 5, wg stanu prawnego na 16 stycznia 2006 r.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.

920 -ISBN [ , ]

83-7334-552-3

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

844, [4] s. ;
22 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
pbl
53472

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
341.9
Międzynarodowe prawo prywatne. Prawa cudzoziemców.
(094.4)
(Teksty prawne. Kodelsy. Zbiory ustaw).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
341.41/.42
Różne przestępstwa popełnione za granicą lub przez cudzoziemców. Wykonywanie zagranicznych wyroków karnych.
(094.4)
(Teksty prawne. Kodelsy. Zbiory ustaw).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
343.13
Postępowanie karne. Prawo karne procesowe. Śledztwo. Umorzenie śledztwa.
(094.4)
(Teksty prawne. Kodelsy. Zbiory ustaw).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P022
347
Prawo cywilne.
(094.4)
(Teksty prawne. Kodelsy. Zbiory ustaw).

980 -Symbol UKD [ , ]

341.9:341.41/.42:343.13:347](094.4)

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawo cywilne
Polska.
359096

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawo cywilne
Polska
formularze.
368106

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawo międzynarodowe karne.
125815

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawo międzynarodowe prywatne
legislacja.
368105

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Umowy (prawo międzynarodowe prywatne).
125828

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawo międzynarodowe karne
formularze.
488070

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Prawo międzynarodowe prywatne
formularze.
488069

Egz.

Numer inwentarzowy Sygnatura Kierowanie Data inwentaryzacji Status udost. Uwagi
SA.14265SA.14265SA2006-03-23-2przepisany
SA.14953SA.14953SA2007-02-011