KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

003 -Nazwa instytucji [,]

NUKAT

005 -DATA I CZAS OSTATNIEJ MODYFIKACJI [,]

20170109000700.0

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA U/98MAJ
WA U/MAJ
WA U/98AST
WA U/98MAPs
WA N/PBjos

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

020 -Międzynarod. znormalizowany nr książki - ISBN [ , ]

8322722788

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego /
pod red. Edwarda Olszewskiego.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Lublin :
Wydaw. UMCS,
2004.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Olszewski, Edward
(1942-2016).
Red.
37751

920 -ISBN [ , ]

83-227-2278-8

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

424 s. :
tab. ;
24 cm.

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin).
Wydawnictwo.
pbl
51608

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058 ; UDC-P022
329.1/.6
Partie i ruchy polityczne według ich założeń i celów.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

080 -Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna [ , ]

UDC-P058 ; UDC-P022
323.28
Prześladowania polityczne. Akty terroru. Terroryzm.
(061)
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

980 -Symbol UKD [ , ]

329.1/.6:323.28](061)

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Zawiera mat. z konferencji "Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego", która odbyła się w maju 2003 r. w Łodzi.

500 -Uwaga ogólna [ , ]

Publikacja ukazała się w roku 60-lecia UMCS w Lublinie.

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Terroryzm
konferencje.
362927

650 -Hasło przedmiotowe [ , ]

Radykalizm
konferencje.
372497

Egz.

Kierowanie Data inwentaryzacji Numer inwentarzowy Status udost.
H2007-01-23H.154071